Utleiepriser

Romplan for Hovin samfunnshus SA

Spesielle arrangementer inkl. renhold Utleietakst/ leiepris
Hele huset til lukket arrangement/selskap/bryllup m/ dans 4.018,-
Hele huset til bingo 1.608,-
Hele huset til offentlig dansefester/ auksjoner 13.602,-
Lillesal + kjøkken til lukket arrangement/selskap etc 2.410,-
Barneselskap for skolens elever (man-tors) 552,-
Type rom Utleietakst  (pr. påbegynte time)
Ekskl. renhold
Storsal inkl. scene og kjøkken 150,-
Storsal til trening/øving 102,-
Kjøkken (kommer i tillegg til andre rompriser) 38,-
Lillesal (ekskl. kjøkken) 102,-
Salong 1 og 2 80,-
Lagskontor – klubbrom 69,-
Begge salongene sammen 102,-
Garderober/ dusj pr. rom 102,-
  • Møter/øvinger beregnes ut fra en minstepris for 3 timer med påslag ytterligere tillegg for brukt tid.
  • Utenbygds leietakere betaler et påslag på 50% i tillegg til leiepris.
  • Andelseiere får en reduksjon i leiepris på 20%
  • Det er mulig å få internettilgang. Kontakt tove.magnussen@melhus.kommuen.no