Utleiepriser

Romplan for Hovin samfunnshus SA

Spesielle arrangementer inkl. renhold Utleietakst/ leiepris
Hele huset til lukket arrangement/selskap/bryllup m/ dans 3.873,-
Hele huset til bingo 1.550,-
Hele huset til offentlig dansefester/ auksjoner 13.110,-
Lillesal + kjøkken til lukket arrangement/selskap etc 2.323,-
Barneselskap for skolens elever (man-tors) 530,-
Type rom Utleietakst  (pr. påbegynte time)
Ekskl. renhold
Storsal inkl. scene og kjøkken 144,-
Storsal til trening/øving 98,-
Kjøkken (kommer i tillegg til andre rompriser) 36,-
Lillesal (ekskl. kjøkken) 98,-
Salong 1 og 2 77,-
Lagskontor – klubbrom 66,-
Begge salongene sammen 98,-
Garderober/ dusj pr. rom 98,-
  • Møter/øvinger beregnes ut fra en minstepris for 3 timer med påslag ytterligere tillegg for brukt tid.
  • Utenbygds leietakere betaler et påslag på 50% i tillegg til leiepris.
  • Andelseiere får en reduksjon i leiepris på 20%
  • Det er mulig å få internettilgang. Kontakt tove.magnussen@melhus.kommuen.no