Styret

Kontakt oss: post@hovinsamfunnshus.no

Funksjon Navn Kontakt
Leder Merethe Draget merethe.draget@omega-pharma.no
Nestleder Dagfinn Dybvig dagfinn.dybvig@gmail.com
Sekretær Nils Bakken
Kasserer Astrid Houen Ler
Styremedlem Geir Borgsø
1.vara Magne Krogstad
2.vara Hans Byfugllien
Reklamer