Styret

Kontakt oss: post@hovinsamfunnshus.no

Funksjon Navn Kontakt
Leder Merethe Draget Merethe.draget@outlook.com
Nestleder Dagfinn Dybvig dagfinn.dybvig@gmail.com
Sekretær Kari Tilseth Kari.Tilseth.Krogstad@stolav.no
Kasserer Astrid Houen Ler
Styremedlem Geir Borgsø
1.vara Magne Krogstad
2.vara Hans Byfugllien