Medlemsfordeler

Det er mange fordeler ved å være andelseier i «huset»:

tommel-opp

  • Din støtte til samfunnshuset bidrar til et levende midtpunkt i bygda og styrker samholdet til Hovins innbyggere.
  • Du bidrar til et trygt samlingssted for barn, unge og voksne.
  • Du bidrar til en arena for ulike arrangementer for både store og små.
  • Du bidrar til å kunne heve standarden på samfunnshusets
    lokaler.
  • Du får 20% rabatt på leie av lokaler i samfunnshuset