SAKLISTE ÅRSMØTE HOVIN SAMFUNNSHUS
15.mars 2022 klokken 19.00

Leder ønsker velkommen og gir ordet til ordfører
Godkjenning av møteinnkalling
Valg av sekretær
Opprop av utsendinger
Styrets beretning for 2020 og 2021
Regnskap for 2020 og 2021
Innkommet sak
Sittende styre i Hovin samfunnshus foreslår å redusere antall verv for Samfunnshuset
Budsjett 2022
Bevertning
Valg
Andre innkomne saker må være styre i hende innen 10.mars. De kan sendes til merethe.draget@outlook.com

Trenger du lokaler til ditt arrangement?
Bursdager, bryllup, jubileer, fest, møter,treningsaktiviteter, kor, teater, konserter…

Da er Hovin samfunnshus det rette stedet!
fordeler